Każda reprezentacja jest interpretacją – w stronę hermeneutycznej koncepcji architektury informacji

Marcin Roszkowski

Uniwersytet Warszawski

Celem referatu jest próba określenia roli interpretacji w architekturze informacji zarówno z punktu widzenia projektowania przestrzeni informacyjnych, jak i interakcji użytkownika z systemem informacyjnym. Punktem wyjścia rozważań jest fenomenologiczna interpretacja organizacji przestrzeni informacyjnej z wykorzystaniem technologii informacyjnych oraz koncepcja cyfrowej hermeneutyki. Przyjęto założenie, że celem architektury informacji jest badanie i projektowanie przestrzeni informacyjnych w środowisku cyfrowym oraz że postrzeganie tej przestrzeni jest zdeterminowane konstruktem pojęciowym użytkownik – zawartość – kontekst. W tak naszkicowanej perspektywie, celem badań jest wskazanie ram teoretycznych dla problemów badawczych architektury informacji, w których zastosowanie ma ujęcie hermeneutyczne.

cyfrowa hermeneutyka, architektura informacji, epistemologia
Scroll to Top
Skip to content