Kształtowanie kompetencji wizualnych przyszłego architekta informacji

Małgorzata Lebda

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Przedmiotem wystąpienia będzie badanie zagadnień związanych z kompetencjami wizualnymi młodych ludzi (wiek od 19 do 24 lat), a także – oparta na własnych doświadczeniach dydaktycznych analiza sposobu pozyskiwania, wykorzystywania i interpretacji materiałów wizualnych przez studentów AI. Przybliżone zostanie istotne pojęcie łączone z kompetencjami wizualnymi, którym jest visual literacy (alfabetyzm wizualny). Zakłada ono, że przekaz wizualny jest komunikatem, który można odczytać i zinterpretować, a umiejętności takich można się nauczyć. Potrzeba nauczania takich sprawności wydaje się być tym aspektem formowania kompetencji Architekta Informacji, która pozwoli mu w sposób świadomy i odpowiedzialny kreować produkty i usługi.

architektura informacji, kompetencje wizualne, visual literacy, przekaz wizualny, wizualizacja informacji, fotografia
Scroll to Top
Skip to content