Projektowanie przestrzeni informacyjnej – przykład nowej strony internetowej „Polskiej Bibliografii Literackiej”

Karolina Jaworska

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Celem wystąpienia jest przybliżenie sposobu tworzenia systemów organizacji (grupowania treści) i oznaczeń (nazw dla wydzielonych grup treści) informacji publikowanych na stronie internetowej na przykładzie procesu powstawania nowego portalu „Polskiej Bibliografii Literackiej”. PBL jest największą bibliografią dziedzinową z zakresu literatury w Polsce. Od 1954 roku bibliografia wydawana była drukiem. W 1998 roku została przekształcona w elektroniczną bazę danych. Obecnie powstaje nowa baza danych i strona internetowa, w której struktura została zmodernizowana tak, aby możliwe było zwiększenie użyteczności informacji gromadzonych w bibliografii.

projektowanie systemu organizacji informacji, strona internetowa, „Polska Bibliografia Literacka”, bibliografia, literatura polska
Scroll to Top
Skip to content