Wyszukiwanie odwrotne. Sposoby organizacji i prezentacji obrazów cyfrowych w sieci WWW

Kamil Stępień

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Celem referatu jest przedstawienie metod wyszukiwania materiałów wizualnych w Internecie. Autor zwraca uwagę na „lawinowy” przyrost obrazów w przestrzeni WWW oraz dostępność cyfrowych technologii rejestracji obrazu. Przedstawia projekty sieciowe wyszukujące obrazy w sposób „nietekstowy”, z użyciem atrybutów wizualnych takich jak np.: barwa, kształt, faktura, bądź za pomocą innych obrazów. Opisuje rozwiązania służące do automatycznego (maszynowego) rozpoznawania obrazów (CBIR). Zastanawia się nad przyszłością wyszukiwania wizualnego, podkreślając jego atrakcyjność, znaczenie i potencjał. Przywołuje próby stworzenia „języka obrazów” (Visual Language) i systemu rangowania treści wizualnych (Visual Rank). Wyszukiwanie odwrotne jest istotne z punktu zmian, jakie dokonują się w projektowaniu funkcjonalności serwisów WWW.

wyszukiwanie odwrotne, wyszukiwanie obrazem, wyszukiwanie obrazów po zawartości, język obrazów, CBIR, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, rzeczywistość rozszerzona, komunikacja wizualna, narzędzia humanistyki cyfrowej
Scroll to Top
Skip to content