II Konferencja Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA 2)

4-5 czerwca 2020 r.

O konferencji

Po raz drugi chcemy spotkać się na konferencji z przedstawicielami instytutów i ośrodków prowadzących kierunki, specjalności oraz przedmioty z zakresu architektury informacji (AI), użyteczności, grafiki informacyjnej oraz projektowania informacji. Do udziału w spotkaniu serdecznie zachęcamy także pracowników firm projektujących serwisy i systemy informacyjne, działające w branży UX/HCI a także studentów, m.in. członków kół naukowych.

Architektura informacji to obszar badań i profesja zajmująca się szeroko rozumianym projektowaniem informacji w sposób ułatwiający użytkownikowi jej zrozumienie i posiadającej cechy użyteczności. Dostosowanie przekazu informacyjnego do potrzeb użytkowników w świecie informacyjnego przeciążenia wymaga również stosowania oryginalnych metod opartych m.in. na koncepcji projektowana zorientowanego na użytkownika (tzw. User-Centered Design).

Współpraca wszystkich zainteresowanych środowisk wydaje się więc niezbędna, aby kształcenie architektów informacji wyróżniało się wysokim poziomem,  który wyznacza  innowacyjność metod dydaktycznych, rozwój teorii i badań naukowych stanowiących podstawę myślenia o nowoczesnym i użytecznym kształcie obiektów informacyjnych wypełniających infosferę współczesnego człowieka.

Pragniemy, aby przestrzeń informacyjna była miejscem inspirującym i pięknym, sprzyjającym ludziom w osiąganiu swych celów. Wierzymy, że dzięki naszej konferencji i Państwa uczestnictwu rozpoczniemy dyskusję nad definiowaniem paradygmatu architektury informacji jako dyscypliny.

Tematyka

 • Kluczowe kompetencje architekta informacji
 • AI jako dyscyplina naukowa
 • Teoria i metodologia w AI
 • Badania jakościowe i ilościowe z obszaru AI
 • Zachowania użytkowników informacji,
 • Użyteczność i funkcjonalność produktów informacyjnych,
 • Działalność naukowa i praktyczna studentów kierunku architektura informacji
 • Nowoczesne metody w dydaktyce AI

Gość specjalny

Eric Reiss

Eric Reiss zajmował się wieloma eklektycznymi zajęciami, był: pianistą (w domu o złej reputacji), starszym copywriterem (w firmie reklamowej o złej reputacji), pianistą i stroicielem fortepianów, twórcą gier przygodowych i reżyserem. Jego doświadczenia posłużyły mu znakomicie jako projektantowi, strategowi ds. treści, architektowi informacji, projektantowi interakcji i „ekspertowi” w zakresie użyteczności – chociaż nie potrafi dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób.

W bardziej przyziemnym życiu Eric był dwukrotnym prezesem Instytutu Architektury Informacji oraz profesorem użyteczności i projektowania w IE Business School w Madrycie. Dziś Eric jest prezesem FatDUX Group w Kopenhadze, wiodącej firmy UX z biurami i współpracownikami w kilkunastu miastach na całym świecie. Ma też na swoim koncie kilka książek, w tym najlepiej sprzedającą się Usable Esability, która jest teraz dostępna w pięciu językach. Znajdziesz go na Twitterze pod adresem @elreiss.

Rada Programowa

 • dr hab. prof. UP Barbara Kamińska-Czubała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. prof. UP Hanna Batorowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • dr hab. prof. UP Władysław Marek Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • dr hab. prof. UMCS Zbigniew Osiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • dr hab. prof. UP Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • dr hab. Jacek Tomaszczyk (Uniwersytet Śląski)
 • dr Stanisław Skórka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Sponsorzy
i partnerzy

Logo Aleph Polska
MOL Oprogramowanie dla bibliotek
EBSCO Information Services
Scroll to Top
Skip to content