Sztuczna inteligencja jako narzędzie zwiększające potencjał dydaktyczny na kierunkach związanych z przetwarzaniem informacji

Mariusz Jarocki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Celem referatu jest omówienie zagadnień sztucznej inteligencji, które mogą być przydatne we wsparciu procesu dydaktycznego. Sztuczna inteligencja jest obszarem, którym interesowano się od kilkudziesięciu lat. W początkowym okresie, głównie w kontekście teoretycznym, ale w ostatnim czasie stworzono i udostępniono publicznie szereg rozwiązań, które można wykorzystać w sposób praktyczny. Wydaje się wręcz, że umiejętność sprawnego wykorzystania sztucznej inteligencji stała się jedną z kluczowych kompetencji na obecnym i przyszłym rynku pracy, dlatego też nie sposób pominąć tego trendu w przypadku tworzenia i aktualizacji programów nauczania.  Wśród narzędzi wykorzystywanych w dydaktyce, w tym dla kierunków studiów związanych z przetwarzaniem informacji, szczególnie użyteczna może być generatywna sztuczna inteligencja. Rozwiązania tego typu wspomagają wykładowców i studentów w wielu obszarach, a przykładowe projekty zostaną przedstawione na podstawie wdrożonych zajęć z zakresu programowania skryptowego i prac z grafiką komputerową.

sztuczna inteligencja, architektura informacji, programowanie, grafika komputerowa, program nauczania
Scroll to Top
Skip to content