Zastosowania sztucznej inteligencji w projektowaniu systemów etykietowania

Anna Matysek

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sztuczna inteligencja (AI) staje się coraz potężniejszym narzędziem o szerokim spektrum zastosowań. Jednym z potencjalnych obszarów zastosowania AI w architekturze informacji jest automatyczne generowanie etykiet dla systemów nawigacji serwisów internetowych. Tradycyjne podejście do projektowania systemów etykietowania opiera się głównie na intuicji i doświadczeniu architektów informacji, co może prowadzić do subiektywnych i nieoptymalnych rozwiązań.

W referacie przedstawię badanie dotyczące wykorzystania AI do zaprojektowania systemu etykiet dla dużego serwisu internetowego. Stosując metodę analizy porównawczej, ocenię zastosowanie wybranych narzędzi w automatycznym generowaniu etykiet. Badanie obejmować będzie analizę trafności, podobieństwa i spójności generowanych etykiet.

Referat ma na celu zainspirowanie badaczy i praktyków do wykorzystania sztucznej inteligencji w projektowaniu architektury informacji, aby zoptymalizować proces, a docelowo poprawić użyteczność i dostępność serwisów internetowych.

sztuczna inteligencja, systemy etykietowania, generowanie etykiet, projektowanie architektury informacji
Scroll to Top
Skip to content