I Konferencja Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA 1)

5-6 czerwca 2018 r.

O konferencji

Konferencja AIDA adresowana jest do przedstawicieli instytutów i ośrodków prowadzących kierunki, specjalności oraz przedmioty z zakresu architektury informacji (AI), użyteczności, grafiki informacyjnej oraz projektowania informacji. Do udziału w spotkaniu serdecznie zachęcamy także pracowników firm projektujących serwisy i systemy informacyjne, działające w branży UX/HCI a także studentów, m.in. członków kół naukowych. Architektura informacji to nowa dziedzina i profesja zajmująca się szeroko rozumianym projektowaniem informacji w sposób ułatwiający użytkownikowi jej zrozumienie, a jednocześnie użytecznej i funkcjonalnej. Dostosowanie przekazu informacyjnego do potrzeb użytkowników w świecie informacyjnego przeciążenia wymaga również stosowania oryginalnych metod opartych m.in. na koncepcji projektowana zorientowanego na użytkownika (tzw. User-Centered Design). Współpraca wszystkich zainteresowanych środowisk wydaje się więc niezbędna, aby kształcenie architektów informacji wyróżniało się wysokim poziomem, który wyznacza innowacyjność metod dydaktycznych, rozwój teorii i badań naukowych stanowiących podstawę myślenia o nowoczesnym i użytecznym kształcie obiektów informacyjnych wypełniających infosferę współczesnego człowieka.

Tematyka

 • Problemy projektowania środowisk informacji w postaci tradycyjnej i cyfrowej,
 • Zachowania użytkowników informacji,
 • Użyteczność i funkcjonalność produktów informacyjnych,
 • Potrzeby rynku pracy a sylwetka absolwenta AI,
 • Innowacyjne metody kształcenia w zakresie AI,
 • Kierunki rozwoju AI jako dyscypliny akademickiej
 • Metodologiczne problemy badań AI,
 • Organizacja zawartości i systemy wyszukiwania informacji
 • Wizualizacja informacji i grafika informacyjna.

Goście specjalni

Peter Morville

„ojciec-założyciel” architektury informacji i user experience, pionier, którego wręcz nie wypada nie znać. Architekturą informacji zajmuje się od 1994 roku – jako dyrektor generalny Argus Associates zbudował firmę, która stała się jednym z najbardziej szanowanych podmiotów zajmujących się architekturą informacji na świecie. Od 2001 roku prowadzi agencję consultingową Semantic Studios. Doświadczenie zdobywał, współpracując z gigantami: Googlem, Microsoftem, Procter&Gamble, IBM, Ernst&Young, Cisco i wielu, wielu innych.

Autor bestsellerowych książek takich jak „Architektura informacji w serwisach internetowych” czy „Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek”. Jego publikacje mają opinię pozycji obowiązkowej w biblioteczce każdego profesjonalnego architekta informacji. Wspominały o nich największe media biznesowe, takie jak Business Week, The Economist, The Washington Post oraz The Wall Street Journal.

Występował jako mówca na konferencjach na całym świecie, dzieląc się swoją wiedzą. Ponadto bloguje na stronie internetowej intertwingled.com, gdzie dzieli się swoimi życiowymi doświadczeniami. Kiedy nie zajmuje się architekturą informacji, udziela się w schronisku dla zwierząt jako wolontariusz.

Andrea Resmini

– z architekturą informacji związany od 1999 roku. Współzałożyciel włoskiego stowarzyszenia architektury informacji Architecta. Redaktor naczelny i współzałożyciel naukowego pisma tematycznego „Journal of Information Architecture”. Współautor książki „Pervasive Information Architecture: Designing Cross-Channel User Experiences”.

W 2008 roku stworzył REG-iA – międzynarodową inicjatywę zrzeszającą profesjonalistów w dziedzinie architektury informacji. W tym momencie REG-iA obejmuje specjalistów z Danii, Szwecji, Norwegii, Włoch oraz Polski. Jej celem jest upowszechnienie architektury informacji jako dyscypliny naukowej.

Występował na wielu międzynarodowych konferencjach tematycznych, m.in. MobileTech, ER&L, UX Poland, BITA, ENWI, Interact London, World IA Day, Italian IA Summit i wiele innych. Obecnie jest starszym wykładowcą w Międzynarodowej Szkole Biznesu w Jönköping (Szwecja). Po godzinach pasjonat Tolkiena, gier wideo i historii podwodnych działań wojennych II wojny światowej.

Kryspian Emert

Dyrektor ds. Edukacji Instytutu Architektury Informacji (Information Architecture Institute). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w projektach User Experience.  Uczestniczyła we wszystkich etapach procesu projektowego – od strategii i koncepcji poprzez produkcję i implementację. Pracowała w wielokrotnie nagradzanych agencjach i wiodących światowych markach, w tym Microsoft, Thompson Reuters, ING i Toyota. Krispian Emert jest instruktorem architektury informacji w Vancouver Film School. Występuje z referatami i prezentacjami nt. strategii UX na warsztatach, konferencjach i uczelniach.

Rada Programowa

 • dr hab. prof. UP Barbara Kamińska-Czubała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. prof. UP Hanna Batorowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • dr hab. prof. UP Władysław Marek Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • dr hab. prof. UMCS Zbigniew Osiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • dr hab. prof. UP Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • dr hab. Jacek Tomaszczyk (Uniwersytet Śląski)
 • dr Stanisław Skórka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Galeria

Sponsorzy
i partnerzy

Aleph Polska
Information Architecture Institute
MOL Oprogramowanie dla bibliotek
Scroll to Top
Skip to content