III Konferencja Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA 3)

9 – 10 czerwca 2022 r.

Organizatorzy

Instytut Nauk o Informacji
Instytut Nauk o Informacji,
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Europejska
im. ks. Józefa Tischnera

O konferencji

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera w Krakowie zapraszają na trzecią edycję konferencji naukowej: Architektura informacji jako dyscyplina naukowa (AIDA) pod wiodącym tytułem Architektura informacji z perspektywy UX.

Zapraszamy do Krakowa w dniach 9-10 czerwca 2022 r. Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym – w Krakowie spotyka się i dyskutuje najlepiej!

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli instytutów i ośrodków prowadzących kierunki, specjalności oraz przedmioty z zakresu architektury informacji (AI), użyteczności, grafiki informacyjnej oraz projektowania informacji uwzględniającego User Expierience (UX).

Do udziału w spotkaniu serdecznie zachęcamy także praktyków: przedstawicieli firm projektujących serwisy i systemy informacyjne z branży UX/HCI, pracowników agencji interaktywnych, a także studentów, m.in. członków kół naukowych.

Gwarantujemy dwa dni pełne inspiracji i wielokierunkowego spojrzenia na AI i UX, owocny i bardzo wartościowy networking oraz wizjonerskie wystąpienia keynote spekerów. A to wszystko w Krakowie, w niezwykłej aurze słonecznego czerwca oraz prawdziwego spotkania na żywo.

Tematyka

 • Pole badawcze, teoria i metodologia nauki o architekturze informacji
 • Kształt informacji a UX
 • UX Librarianship
 • UX w kształceniu architektów informacji
 • Kluczowe kompetencje architekta informacji
 • Badania z obszaru AI i UX
 • Bezpieczeństwo informacji a architektura informacji
 • Zachowania użytkowników informacji
 • Badania użytkowników produktów cyfrowych
 • Użyteczność i funkcjonalność produktów informacyjnych
 • Design a architektura informacji
 • Nowoczesne metody w dydaktyce AI
 • Działalność naukowa i praktyczna studentów kierunku architektura informacji

Goście specjalni

Abby Covert – wybitna architektka informacji, mieszkająca i pracująca na Florydzie. Autorka bestsellera „How to Make Sense of Any Mess”, pomysłodawczyni Światowego Dnia Architektury Informacji, który co roku obchodzimy od 2016 r, mentorka i prezeska Information Architecture Institute.

Karol Piekarski – jest kulturoznawcą, założył i przez wiele lat prowadził Medialab Katowice, obecnie pracuje jako badacz danych i programista w startupie specjalizującym się w deep learning oraz komputerowej analizie obrazu.

Rada Programowa

 • dr hab. Renata Frączek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. prof. UP Władysław Marek Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • dr hab. prof. UP Iwona Pietrzkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • dr hab. Jacek Tomaszczyk (Uniwersytet Śląski)
 • dr Agata Anacik-Kryza (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera)
 • dr Stanisław Skórka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Galeria

Sponsorzy

Logo Aleph Polska
MOL Oprogramowanie dla bibliotek
EBSCO Information Services
Scroll to Top
Skip to content