AIDA4

Architektura informacji jako dyscyplina akademicka

AI versus IA –
architektura informacji w erze algorytmów

— —

Uniwersytet
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

11-12 czerwca 2024 r.

Program Konferencji AIDA 4

Miejsce obrad: Audytorium Danka, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2

Wtorek 11.06.2024

Godzina Audytorium Danka
09:00-09:40 Rejestracja uczestników
09:40-10:00 Otwarcie konferencji

SESJA I Doskonałość i niedoskonałość sztucznej inteligencji

Moderator: prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata

Godzina Audytorium Danka Tytuł wystąpienia Czas trwania (w minutach)
10:00-10:40 Keynote Speaker, dr hab. prof. AGH Joanna Jaworek-Korjakowska W walce z ciemną stroną AI: zagrożenia i obrona przed atakami na dane 40
10:40-11:20 Keynote Speaker, Anna Pietruszka Definiowanie strategii AI: jak skutecznie budować modele biznesowe w oparciu o AI 40
11:20-11:40 Wystąpienie sponsora – firma ARFIDO 20
11:40-11:50 dyskusja 10
11:50-12:20 przerwa kawowa 30

SESJA II Trendy i wyzwania architektury informacji

Moderator: dr hab. Renata Frączek, prof. UKEN

Godzina Audytorium Danka Tytuł wystąpienia Czas trwania (w minutach)
12:20-12:40 prof. Barbara Sosińska – Kalata, Uniwersytet Warszawski Architektura informacji i projektowanie UX a sztuczna inteligencja: wzajemne relacje i odziaływanie 20
12:40-13:00 dr Stanisław Skórka, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Przyszłość architektury informacji. Czy SI zastąpi AI? 20
13:00-13:20 dr hab. Mariola Antczak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki Z problematyki metodologicznej, czyli funkcjonalność a użyteczność w badaniach architektury informacji 20
13:20-13:30 dyskusja 15
13:30-14:15 lunch 45

SESJA III Architektura informacji wobec algorytmów

Moderator: dr Stanisław Skórka

Godzina Audytorium Danka Tytuł wystąpienia Czas trwania (w minutach)
14:15-14:30 Wystąpienie sponsora – firma ALEPH 15
14:30-15:10 Keynote Speaker Heather Hedden Artificial Intelligence vs. Information Architecture in Taxonomies 40
15:10-15:50 Keynote Speaker Jorge Arango Envisioning (Near-)Future Design: Mindful Practice in the Age of AI 40
15:50-16:10 przerwa kawowa 20

Sesja IV Porozmawiajmy o (z) AI

Moderator: dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UKEN

Godzina Audytorium Danka Tytuł wystąpienia Czas trwania (w minutach)
16:10-17:00 Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (UW),
dr hab. Mariola Antczak (prof. UŁ),
dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ,
dr inż. Mariusz Jarocki (UMK). 
Panel poprowadzi dr Stanisław Skórka (INoI UKEN)
Panel dyskusyjny – Architektura informacji na rozdrożu? 40
17:00-17:20 dr Bożena Jaskowska, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Metafory i algorytmy – ucieleśnione chatboty i ich percepcja przez użytkowników 20
17:20-17:40 dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach Zasady FAIR w kontrolowanych słownikach w obszarze nauk humanistycznych i społecznych 20
17:40-17:50 Lidia Krawczyk, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Let me help you – jak AI rozumie wizerunek: projekt studencki 10
17:50-18:00 dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia konferencji 10
19:00-22:00 Kolacja: Dynia Resto Bar, ul. Krupnicza 20

Środa 12.06.2024

SESJA V Sztuczna inteligencja w projektowaniu ekosystemów informacyjnych

Moderator: dr hab. Mariola Antczak, prof. UŁ

Godzina Audytorium Danka Tytuł wystąpienia Czas trwania (w minutach)
09:00-09:20 dr Anna Matysek, Uniwersytet Śląski w Katowicach Zastosowania sztucznej inteligencji w projektowaniu systemów etykietowania 20
09:20-09:40 dr Elżbieta Sroka, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Narzędzia AI a praca projektantów UX 20
09:40-10:00 Wystąpienie sponsora, Marek Minko, Traffic Peaks AI w walce z algorytmami w content marketingu 20
10:00-10:20 Paulina Sajna-Kosobucka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, dr hab. prof. UKW Radosław Sajna-Kunowsky, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Sztuczna inteligencja i architektura informacji w serwisach genetyczno-genealogicznych Ancestry i MyHeritage 20
10:20-10:30 dyskusja 10
10:30-10:50 przerwa kawowa 20

Sesja VI Sztuczna inteligencja – obrona czy atak?

Moderator: dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UKEN

Godzina Audytorium Danka Tytuł wystąpienia Czas trwania (w minutach)
10:50-11:10 Mateusz Szudra, Tatiana Foks, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wpływ sztucznej inteligencji na tworzenie fake newsów 20
11:10-11:30 dr Maciej Saskowski, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Sztuczna inteligencja w walce z cyberprzemocą 20
11:30-11:50 Małgorzata Dąbrowska, Julia Dzikoń, Alicja Jakubczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Ocena dostępności czatów opartych na sztucznej inteligencji. Audyt Gemini, OpenAI i Copilot 20
11:50-12:10 Ewa Durek, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Szkoła Doktorska Wykorzystanie sztucznej inteligencji w inżynierii bezpieczeństwa 20
12:10-12:20 dyskusja 10
12:20-12:40 przerwa kawowa 10

Sesja VII Z dydaktyki i badań architektury informacji

Moderator: dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ

Godzina Audytorium Danka Tytuł wystąpienia Czas trwania (w minutach)
12:40-13:00 dr Mariusz Jarocki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Sztuczna inteligencja jako narzędzie zwiększające potencjał dydaktyczny na kierunkach związanych z przetwarzaniem informacji 20
13:00-13:20 dr Piotr Andrusiewicz, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Działanie kreatorów stron WWW wykorzystujących sztuczną inteligencję w ocenie niewykwalifikowanych użytkowników 20
13:20-13:40 dr Paweł Marzec, dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Użytkownicy Portalu Informacyjnego UMK 20
13:40-13:50 dyskusja i zakończenie konferencji 10
13:50-14:30 lunch 40

Warsztaty

Organizator:

Logo WSE im. ks. J. Tischnera
WSE im. ks. J. Tischnera
od października 2024 r.
krakowska filia Uniwersytetu SWPS

Proszę użyć odsyłaczy, aby zapisać się na wybrane warsztaty. Uwaga! Obowiązuje limit zgłoszeń!

Godzina Warsztaty A:
UKEN, sala 347
Warsztaty B:
UKEN, sala 346
Czas trwania (w minutach)
14:30-15:45 I część warsztatów Splątane problemy i brzytwa analogii – projektowanie architektury informacji w oparciu o myślenie analogiczne Biblioteka dla wszystkich – projektowanie usług od podstaw 75
15:45-16:00 przerwa 15
16:00-17:15 II część warsztatów 75
Scroll to Top
Skip to content