Kształcenie z zakresu UI/UX w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego. Dydaktyka w świetle potrzeb regionalnego rynku pracy

Aneta Firlej-Buzon

Celem referatu jest przedstawienie aktualnych informacji nt. miejsca UI/UX w kształceniu studentów na kierunkach realizowanych w Instytucie Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego (studia I i II stopnia: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz publikowanie cyfrowe i sieciowe), jak również doświadczeń w zakresie kształcenia na tle potrzeb największych w regionie pracodawców (m.in. Nokia, Boldare.com).

Scroll to Top
Skip to content