Wieloznaczność ikon w systemach etykietowania w świetle badań własnych

Anna Matysek

W środowiskach informacyjnych etykiety najczęściej występują w dwóch formatach: tekstowym i w postaci ikon. Ikony upowszechniły się wraz z urządzeniami mobilnymi i aplikacjami dostosowanymi do ich niewielkich ekranów. W referacie omówione zostaną zalety i wady stosowania ikon w systemach etykietowania, rodzaje ikon, ich wieloznaczność oraz kształtowanie się pewnych standardów. Autorka zaprezentuje wyniki badan własnych: testu rozpoznawalności znaczenia ikon, ukazującego różnorodność interpretacji, oraz testu pierwszego kliknięcia w systemach nawigacji, w których ikony występują samodzielnie lub towarzyszy im etykieta tekstowa.

Scroll to Top
Skip to content