Eye tracking wykorzystany do analizy wizualnej informacji statystycznych

Adela Jankowska, Adam Szalach, Veslava Osińska

Poprawna interpretacja danych statystycznych prezentowanych przy wykorzystaniu metod wizualizacyjnych stanowi wyzwanie w odniesieniu do współczesnych mediów i komunikacji. Wynika to przede wszystkim ze źle zaprojektowanych wykresów oraz często zamierzonej manipulacji danymi przedstawionymi w sposób graficzny. Innym problemem może okazać się limitowany czas, jaki odbiorcy mają do dyspozycji, aby się zapoznać z wizualizacjami np. za pośrednictwem telewizji. Zadanie jest dodatkowo utrudnione w przypadku, kiedy prezentowane informacje dotyczą spraw społecznie ważnych. Postrzeganie takich konkretnych informacji wizualnych przez użytkowników można zbadać za pomocą sprawdzonej obecnie metody śledzenia ruchu gałek ocznych. W poniższym wystąpieniu zaprezentowane zostaną wyniki pilotażowych badań, przeprowadzonych na grupie 13 respondentów.

Opracowane i zróżnicowane pod względem tematycznym ankiety zaprezentowane badanym miały za zadanie wspomóc w określeniu, w jaki sposób odbiorcy odczytują wykresy, jak dużo czasu zajmuje im prawidłowe odczytanie danych, oraz czy respondenci są w stanie zlokalizować ewentualne błędy.

Eksperyment przeprowadzony został przy wykorzystaniu techniki eyetrackingu wspieranej metodą ankietową.

Scroll to Top
Skip to content