Niewidoczne dane – co kryją przed nami (nawet te dobre) wizualizacje danych?

Karol Piekarski

Zapytani o cechy dobrej wizualizacji skupimy się pewnie na adekwatnym doborze treści, czytelnej organizacji danych czy atrakcyjnej warstwie wizualnej projektu. Rzadko kiedy pomyślimy o mniej oczywistych aspektach, takich jak dostępność, spójność czy wiarygodność przedstawianych danych. Wiele ważnych decyzji kuratorskich i pewne elementy procesu projektowego pozostają celowo ukryte przed odbiorcami w imię ergonomii i czytelności interfejsu. Za pomocą case studies Medialabu Katowice pokażę, że niewidoczne źródła, dane lub metainformacje decydują często o użyteczności wizualizacji i mogą mieć kluczowy wpływ na doświadczenia użytkowników.

Scroll to Top
Skip to content