O wspólnej przestrzeni wizualizacji i architektury informacji

Wiesława Osińska

Przekaz informacyjny, obecnie dominujący w sieci w dużym stopniu wykorzystuje rozliczne obrazy. Mogą to być zdjęcia dokumentujące treść, rysunki i szkice autora albo wizualizacje odpowiednich danych faktograficznych. Architektura informacji zatem – jako dziedzina zajmująca się projektowaniem szeroko pojętych struktur informacyjnych – ma uwzględniać moduły spełniające rolę bodźców wizualnych. Z drugiej strony, wizualizacje złożone, szczególnie te interaktywne korzystają ze sprawdzonych zasad architektury informacji. Autorka rozważa o wzajemnym przenikaniu i korzyści architektury i wizualizacji informacji na różnych poziomach użytkowania oraz sygnalizuje o potrzebie nowego podejścia w projektowaniu struktur informacyjnych.

Scroll to Top
Skip to content