„Exploratory search” – kłopoty architekta informacji z terminologią

Katarzyna Materska

Środowiska informacyjne (współ)projektowane przez architektów informacji pełnią ważną funkcję wyszukiwawczą (docierania do informacji). Na przykładzie anglojęzycznej literatury autorka dokonuje charakterystyki aktywności użytkownika określanych jako „exploratory search”, w powiązaniu z zadaniami poznawczymi użytkowników. Celem wystąpienia jest wyjaśnienie i uporządkowanie terminologii polskiej związanej z eksploracyjnymi praktykami i doświadczeniami użytkowników. Analiza polskiej literatury w obszarze nauki o informacji XXI wieku jest dowodem sporego zamieszania terminologicznego (wskazane zostaną konkretne przykłady). Zdaniem autorki potrzeba porządku, ścisłości i konsekwencji terminologicznej jest szczególnie potrzebna w warunkach dynamicznie kształtującego się rozwoju architektury informacji (AI) w Polsce, zwłaszcza jako dyscypliny akademickiej. Poczynione ustalenia mają być istotnym wkładem do teorii i metodologii polskiej szkoły AI. Autorka liczy na konstruktywną dyskusję profesjonalistów informacji, zainicjowaną prezentowanymi propozycjami.

Scroll to Top
Skip to content