Narzędzia projektanta produktów cyfrowych

Anna Matysek

Nieodzownym elementem przygotowania produktów cyfrowych jest zastosowanie programów komputerowych. Dostępnych jest wiele narzędzi usprawniających pracę osobom zajmującym się projektowaniem architektury informacji, interakcji (IxD) i interfejsów (UI) czy prowadzących badania wrażeń użytkowników (UX). W referacie dokonam przeglądu płatnych i bezpłatnych narzędzi potrzebnych na różnych etapach projektowania produktów cyfrowych: prowadzenia badań użytkowników i testów użyteczności, projektowania wizualnego, tworzenia szkieletów i map stron, prototypowania czy zarządzania projektami. Przedstawię ich najważniejsze funkcje oraz korzystając z metody desk research podejmę próbę ukazania, które z nich są najpopularniejsze wśród projektantów produktów cyfrowych.

Scroll to Top
Skip to content