Książka sieciowa jako nowe narzędzie dydaktyczne

Kamil Stępień

Celem wystąpienia jest przedstawienie praktycznego zastosowania książki sieciowej w procesie dydaktycznym na zajęciach akademickich dla studentów kierunku Architektura Informacji. Autor porządkuje i przedstawia pojęcia związane z problematyką projektowania, transferu oraz dystrybuowania zasobów cyfrowych dla wspólnie tworzonej książki sieciowej. Przedstawione zostały narzędzia do grupowej edycji treści, w tym rozwiązania społecznościowe i oparte o platformy e-learningowe. Dodatkowo zaprezentowano dwa rozwojowe projekty studenckie, stworzone w ramach zajęć z przedmiotu „Organizacja i zarządzanie informacja”.

Scroll to Top
Skip to content