Techniki projekcyjne w projektowaniu zorientowanym na użytkownika na przykładzie badania Portalu Informacyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Paweł Marzec

Głównym celem badań jest porównanie wyników wykorzystania wybranych technik projekcyjnych w trakcie spotkań warsztatowych realizowanych w ramach projektowania zorientowanego na użytkownika. Jako techniki projekcyjne wykorzystane zostaną sortowanie kart oraz ocena papierowych prototypów. Porównywane będą wyniki sesji warsztatowych ze zmiennymi sposobami organizacji pracy uczestników. Zmiany będą dotyczyły pracy uczestników w trybie indywidualnym lub zespołowym. Badania mają odpowiedzieć na pytanie, czy oraz w jaki sposób organizacja spotkań warsztatowych, wpływa na wyniki realizowanych badań. Będą one realizowane w trakcie prac związanych z projektowaniem Portalu Informacyjnego UMK w Toruniu.

Scroll to Top
Skip to content