Rozwój mechanizmów selekcji stron internetowych w warunkach przeciążenia informacyjnego

Arina Ablozhkina

Szybkość rozwoju nowoczesnych technologii, a także ilość niekontrolowanych informacji tworzonych codziennie w Internecie, doprowadziły do nadmiaru informacji. Osoba stojąca w obliczu krytycznej ilości danych nie jest w stanie dostosować się do przeciążenia informacją. W tej sytuacji głównym problemem jest możliwość selekcji stron i szybkiego uzyskania niezbędnych informacji przy istniejących granicach postrzegania informacji przez ludzkie możliwości. Celem badań jest ocena ilości informacji w Internecie i szybkości generowania nowych danych. Ponadto konieczny jest przegląd zachowań ludzi w Internecie i istniejących metod filtrowania informacji. Na podstawie wyników dokonuje się analizy uzyskanych danych w celu znalezienia rozwiązań.

Scroll to Top
Skip to content