Architektura informacji a prasa codzienna XIX i XX wieku

Sabina Kwiecień

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Wystąpienie ma na celu ukazanie znaczenia architektury informacji w prasoznawstwie. Prasa codzienna XIX i XX wieku posiada charakterystyczną architekturę informacji widoczną w systemach organizacji informacji (uporządkowaną strukturę wewnętrzną periodyku), etykietowania (nazwy działów, czy rubryk), nawigacji (spisy zawartości) i wyszukiwania (odnajdywanie materiałów za pomocą paginacji). Analiza organizacji informacji i oceny ewolucji formy przedstawiona zostanie na przykładzie wybranych dzienników polskich, które ukazywały się do 1918 roku, m.in.: „Przedświcie” (Lwów), „Głosie Narodu” (Kraków), „Polaku-Katoliku” (Warszawa).

prasa codzienna XIX i XX w., architektura informacji
Scroll to Top
Skip to content