Zastosowanie okulografii w badaniach interfejsów użytkownika

Michał Sikora

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Referat przybliża temat projektowania interakcji w odniesieniu do tematyki stron internetowych. Prezentuje elementy składające się na stronę internetową oraz opisuje metody badań użyteczności. Głównym celem referatu jest przedstawienie metody eyetrackingu poprzez prezentacje projektu badawczego zrealizowanego w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W projekcie tym, przy wykorzystaniu techniki okulograficznej zbadano użyteczność czterech witryn internetowych i dokonano oceny ich systemów nawigacji.

eyetracking, badanie użyteczności, projektowanie stron, projekt badawczy
Scroll to Top
Skip to content