Ocena jakości i użyteczności mobilnych wersji serwisów internetowych wybranych polskich bibliotek akademickich

Tomasz Więcek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Powszechność internetu oraz smartfonów w codziennym życiu, wpłynęła na konieczność dostosowania serwisów internetowych instytucji do działania na urządzeniach mobilnych. Głównym celem badań było określenie stopnia dostosowania serwisów mobilnych wybranych bibliotek akademickich do obsługi na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet). Ponadto oceniono funkcjonalność oferowanych treści i elementów architektury informacji badanych serwisów. W tym celu zastosowano jakościowo-heurystyczną metodę oceny opartą o autorski formularz badawczy. Stwierdzono, że wybrane serwisy spełniają, w większości, swoją rolę, jednak żaden nie jest wolny od wad. Otrzymane w rezultacie wyniki mogą być pomocne podczas późniejszej analizy lub budowy kolejnych serwisów mobilnych bibliotek.

serwis mobilny, ocena jakości serwisów, mobilna biblioteka, biblioteka akademicka, użyteczność serwisów bibliotek
Scroll to Top
Skip to content