Architektura informacji – nowy kierunek studiów w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Anna Matysek

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Architektura informacji od roku akademickiego 2018/2019 będzie nowym kierunkiem studiów licencjackich w ofercie dydaktycznej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Program studiów łączy w oryginalny sposób technologie informacyjno-komunikacyjne z zagadnieniami humanistycznymi i społecznymi. W referacie przedstawiona zostanie koncepcja kształcenia na nowym kierunku, prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem programu studiów. Omówiony zostanie plan studiów, wybrane treści zajęć, sylwetka i miejsce absolwenta na rynku pracy.

architektura informacji, kształcenie akademickie, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, program kształcenia
Scroll to Top
Skip to content