Badania jakościowe jako wspomaganie AI

Barbara Kamińska-Czubała

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

W referacie zostanie przedstawiona metodyka prowadzenia badań jakościowych technikami wywiadu narracyjnego, zogniskowanego wywiadu grupowego, testów użyteczności przez studentów architektury informacji w Uniwersytecie Pedagogicznym (w ramach grup seminaryjnych). Badania są ukierunkowane na rozpoznanie potrzeb i preferencji wybranych grup użytkowników serwisów internetowych (np.: uczniów, osób z niepełnosprawnościami, seniorów). Głównym celem referatu jest wskazanie zalet poszczególnych technik i możliwości wykorzystania uzyskanych rezultatów w podejmowaniu decyzji projektowych. Ostatnia część wystąpienia będzie zawierać krótką charakterystykę tematyki prac licencjackich z zakresu AI i ich dydaktycznych efektów.

badania jakościowe, techniki wywiadów narracyjnych, testy użyteczności, projektowanie architektury informacji, efekty dydaktyczne, potrzeby i preferencje użytkowników, zachowania informacyjne
Scroll to Top
Skip to content