Nauka o informacji w kształceniu akademickim architektów informacji

Beata Langer

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Wybrane zagadnienia informacji naukowej w kluczowy sposób budują kompetencje przyszłych architektów informacji. Nauczanie określonych zagadnień z tego zakresu należy jednak wyraźnie zmodyfikować zgodnie z wymaganiami niedawno utworzonego kierunku studiów. W referacie zostaną przedstawione dotychczasowe doświadczenia w przekazywaniu wiedzy o podstawowych pojęciach z zakresu nauki o informacji takich jak: użytkownicy informacji, potrzeby informacyjne, zachowania informacyjne przekazywane w ujęciu problemowym na wykładach i ćwiczeniach praktycznych obejmujących podstawowe umiejętności informacyjne. Efekty kształcenia zostały przeanalizowane na podstawie osiągnięć studentów w realizacji projektów indywidualnych i grupowych oraz egzaminu pisemnego. Głównym celem przeglądu ma być wskazanie tych elementów, które sprawiają najwięcej problemów w rozumieniu pojęć i zwrócenie uwagi na najbardziej efektywne metody ćwiczeń z zakresu nauki o informacji.

nauka o informacji, kształcenie akademickie, architekci informacji
Scroll to Top
Skip to content