Problemy terminologiczne architektury informacji

Jacek Tomaszczyk

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Celem referatu jest pokazanie roli terminologii w nauce i działalności praktycznej oraz w kształtowaniu się nowych dyscyplin naukowych na przykładzie architektury informacji. Zostaną także omówione wybrane problemy terminologiczne związane z przejmowaniem angielskich terminów do polskiej terminologii architektury informacji, m.in. nieprzekładalność i kalki językowe.

terminologia, architektura informacji, tłumaczenie terminów, nieprzekładalność, kalki językowe
Scroll to Top
Skip to content