Wizualizacja niepewnych, niekompletnych i brakujących danych

Hanna Gaweł

Uniwersytet Jagielloński

Wizualizacja danych i analiza wizualna to jedne z głównych dziedzin nauki o wizualizacji. Problem pracy i reprezentacji danych niepewnych i niekompletnych stanowi cel badań naukowców z wielu dziedzin, w tym matematyki. Jednocześnie, zagadnienie wizualizacji tych danych jest słabo opracowane przez badaczy. Wystąpienie prezentuje trzy problematyczne kwestie, które wynikają z problemu prezentacji danych: (1) sposób wizualizacji danych niepewnych; (2) sposób wizualizacji danych niekompletnych; (3) sposób wizualizacji brakujących danych. Głównym celem wystąpienia jest prezentacja propozycji wizualizacji w pracy naukowej niepewnych, niekompletnych oraz brakujących danych, które powinny być wykorzystywane w pracy badacza. Wykorzystanie zaproponowanych w wystąpieniu technik pozwoli na realizację pełnego procesu wizualizacji danych, bez potrzeby opierania się na osądach opartych o uproszczone podsumowania w postaci średnich, median oraz skrajności – co w wizualizacji danych jest zjawiskiem dość często spotykanym. Zakończenie wystąpienia omawia konsekwencje stosowania przedstawionych metod w trzech wyżej wymienionych przypadkach. Przedstawione podczas wystąpienia konkluzje są istotne zarówno dla badaczy wizualizacji danych jak i badaczy z obszaru AI.

brakujące dane, niekompletne dane, niepewne dane, wizualizacja danych, analiza danych
Scroll to Top
Skip to content