Od M. Dewey’a do L. Rosenfelda i P. Morville’a: architektura informacji w ujęciu informatologicznym

Marta Czusz

Uniwersytet Warszawski

Celem wystąpienia jest próba nakreślenia obszarów architektury informacji obecnych w programach studiów na kierunku architektura informacji, a także jej związków z teorią i metodologią informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Przeprowadzono analizę treści programowych na podstawie kategoryzacji obszarów badawczych architektury informacji: użytkownik–zawartość –kontekst. W jej wyniku wskazano podobieństwa i różnice w programach nauczania architektury informacji na polskich uczelniach publicznych oraz związki architektury informacji z informacją naukową i bibliotekoznawstwem.

architektura informacji, informacja naukowa, bibliotekoznawstwo, kształcenie, oferta edukacyjna
Scroll to Top
Skip to content