Kompetencje informacyjne studentów: samoocena i ocena przydatności. Badania porównawcze

Ewa Głowacka, Małgorzata Kisilowska, Magdalena Paul

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski

Przedstawiono wyniki badań kompetencji informacyjnych polskich studentów kierunków informatologicznych, historii i dziennikarstwa. Badania mają charakter porównawczo-kontynuacyjny, tzn. nawiązują do wyników uzyskanych przez Marię Pinto i Rosaurę Fernandez Pascual w ich projektach dotyczących studentów historii (2012) oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (2016) a także badaniach Pinto i in. prowadzonych wśród studentów 8 kierunków z zakresu nauk społecznych (2016). Opierają się na trochę zmodyfikowanym kwestionariuszu Literacy–Humanities and Social Sciences (IL-HUMASS).

kompetencje informacyjne, studenci, Polska, Hiszpania
Scroll to Top
Skip to content