Rola słów kluczowych w architekturze informacji

Wiesław Babik

Uniwersytet Jagielloński

Przedmiotem i celem wystąpienia jest określenie i zaprezentowanie znaczenia i roli słów kluczowych w systemach architektury informacji. Realizacja tego zadania nastąpi poprzez zdefiniowanie słów kluczowych oraz ich współczesnych pochodnych, którymi są m. in. tagi. Zostaną omówione tradycyjne funkcje słów kluczowych. Ze względu na to, że słowa kluczowe mogą pełnić wiele różnych funkcji w wystąpieniu akcent zostanie położony na ich specyficzne funkcje i zadania we współczesnych systemach architektury informacji w Internecie. Rozważaniom teoretycznym będzie towarzyszyła prezentacja przykładów słów kluczowych w architekturze informacji wybranych systemów informacyjno-wyszukiwawczych.

architektura informacji, słowa kluczowe,tagi
Scroll to Top
Skip to content