Od totemów do etykiet internetowych. Etnografia i antropologia jako narzędzia badania architektury informacji

Robert Statkiewicz

Doktorant, Uniwersytet Warszawski / Bemowskie Centrum Kultury

Celem referatu jest przedstawienie teorii, narzędzi i koncepcji antropologicznych, które mogą być przydatne w kontekście interdyscyplinarnych badań i rozważań dotyczących architektury informacji. W prezentacji architektura informacji zostanie potraktowana i przedstawiona jako reprezentacja struktur mentalnych oraz porównana do innego niż współczesne reprezentacji tychże struktur. Teoria zostanie zrównoważona przykładami wypływającymi z doświadczenia i pracy autora (ewaluacja, etnografia, animacja kultury). Zostaną przedstawione dobre praktyki, wypływające z metodologii user experience i projektowania partycypacyjnego, pozwalające uniknąć błędów podczas tworzenia etykiet internetowych.

etnografia, antropologia, emic, etic, struktura mentalna, animacja, user experience
Scroll to Top
Skip to content