Koncepcja identyfikacji wizualnej tematycznych tras rowerowych w Krakowie

Ewa Leś

Studentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zostaną poruszone następujące tematy: pojęcie wayfinding, czyli okrywanie drogi; identyfikacja wizualna i jej elementy, wizualizacja oraz grafika informacyjna, które w kontekście zastosowania w przestrzeni publicznej, są nieodłącznymi elementami systemu odnajdywania drogi. Motywem podjęcia tematu jest wciąż zwiększająca się sprzedaż rowerów na rynku, wzrastająca popularność turystyki rowerowej oraz moda na utrzymywanie zdrowego stylu życia. Efektem projektu jest plan tematycznej trasy rowerowej dla Krakowa pt.: „Szlakiem krakowskich filmów historycznych” i stworzonej identyfikacji wizualnej.

identyfikacja wizualna, wizualizacja, wayfinding, odkrywanie drogi, trasa rowerowa, rower, Kraków, grafika informacyjna, infografika, tablice informacyjne, znaki drogowe, przestrzeń miejska
Scroll to Top
Skip to content