Meandry architektury informacji serwisu internetowego na przykładzie strony Huba.news

Piotr Andrusiewicz

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Interia.pl

Referat przedstawi historię powstania serwisu internetowego Huba.news. Serwis w okresie aktywnego działania od kwietnia 2016 r. do stycznia 2018 r. pełnił rolę swoistego laboratorium badawczego, w którym testowano rozwiązania nawigacyjne, system wyszukiwania oraz stosowanie mechanizmów personalizacyjnych. Prowadzone przez Interię pomiary aktywności użytkowników w serwisie pozwoliły zweryfikować teoretyczne założenia dotyczące tworzenia struktury nawigacji pod kątem ich przyszłego stosowania w innych serwisach portalu Interia.pl. Serwis Huba.news pełnił też funkcję dydaktyczną. Jego CMS był narzędziem udostępnionym dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którzy mogli zapoznać się z praktycznymi zagadnieniami pracy redaktora serwisu internetowego.

nawigacja, hasztagi, wyszukiwanie informacji, personalizacja, taksonomia
Scroll to Top
Skip to content