Kompetencje miękkie architekta informacji. Potrzeby rynku pracy a opinie studentów

Magdalena Cyrklaff-Gorczyca

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Celem wystąpienia jest wskazanie pożądanych na rynku pracy kompetencji miękkich w zawodzie architekt informacji oraz zaprezentowanie opinii w tym zakresie studentów kierunku architektura informacji (dalej: AI). Punktem wyjścia na drodze do realizacji tego celu było uporządkowanie definicji dotyczących kompetencji, w tym doprecyzowanie czym są kompetencje miękkie. Następnie dokonano analizy ofert pracy i sylwetek absolwenta AI w kontekście pożądanych umiejętności miękkich. Efekty tej pracy posłużyły do zaprojektowania kwestionariusza do zbadania opinii studentów na temat kompetencji miękkich i ich przydatności w przyszłej pracy zawodowej. Jednymi z głównych efektów badań jest ustalenie repertuaru kompetencji miękkich niezbędnych w pracy architekta informacji, a także rozbudzenie wśród studentów i wykładowców AI refleksji na temat stałej potrzeby ich rozwijania.

kompetencje miękkie, architekt informacji, oferty pracy, efekty kształcenia, profil absolwenta, psychologia pracy, psychologia zarządzania
Scroll to Top
Skip to content