Budowanie identyfikacji wizualnej za pomocą plakatu. Architektura informacji a neuroestetyka

Wiktoria Jamróz

Studentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Referat ma na celu przedstawienie tematu pracy licencjackiej. W pracy omówiono zagadnienie neuroestetyki, nowo powstałej dyscypliny kognitywnej, której celem jest naukowe wyjaśnienie procesu percepcji sztuki. Celem pracy była weryfikacja postawionej tezy, którą można wyrazić następującym pytaniem: Czy architektura informacji oraz neuroestetyka są gwarantem dobrze zaprojektowanego przekazu wizualnego? Praca obejmuje także zagadnienie eyetrackingu. Metoda ta została wykorzystana do weryfikacji tezy pracy. Referat będzie prezentował przebieg badania oraz uzyskane wyniki.

architektura informacji, identyfikacja wizualna, plakat, eyetracking, percepcja, neuroestetyka
Scroll to Top
Skip to content