Architektura informacji a umiejętności informatyczne – próba oceny programu nauczania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mariusz Jarocki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Architektura informacji jako dziedzina i profesja wydaje się posiadać realny potencjał na odniesienie sukcesu na rynku pracy w Polsce. Nie może zatem dziwić fakt, że studenci zainteresowani są nauką w tym zawodzie a ośrodki akademickie wyczuwając ten trend proponują im taką możliwość w ramach studiów podyplomowych i kierunków studiów (lub prowadzonych na nich specjalności). W procesie tworzenia kierunku architektura informacji na UMK w Toruniu zapewnienie jego przyszłym absolwentom odpowiednich kompetencji informatycznych było jednym z wątków wiodących. W ramach referatu zostaną przedstawione podstawowe założenia przyjęte w zakresie tworzenia programu, uzasadnienie podjętych działań oraz ogólna charakterystyka absolwenta ujęta w kontekście posiadanych przez niego umiejętności z zakresu IT.

architektura informacji, program nauczania, studia pierwszego stopnia, kompetencje informatyczne
Scroll to Top
Skip to content