Graficzny interfejs danych liczbowych i statystycznych – zagadnienia projektowania na przykładzie efektów warsztatów ze studentami kierunków projektowych

Przemysław Paliwoda

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prezentacja rezultatów prowadzonych od roku 2012 warsztatowych zajęć projektowych z zagadnień związanych z informacją w medium graficznym. Zajęcia prowadzone były pod nazwami: „Architektura informacji”, „Ikonografika” „Wizualizacja informacji”. Uczestnikami zajęć są studenci kierunku Communication Design, School of Form, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, a więc studenci kierunku projektowego zorientowanego na zagadnienia komunikacji wizualnej, oraz okazjonalnie studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Materiałem wyjściowym projektów, powstających w ramach warsztatów, są dane liczbowe i statystyczne (np. dane GUS), które stają się podstawą do opracowania graficznych (2d) interfejsów w formie druków. Zadaniem jest projekt wizualnej struktury dostosowanej do różnorodnych (pod względem ilości danych, jednostek pomiarów, amplitudy wyników, czy tematyki badań) zestawów danych. W prezentacji zostaną przedstawione, na przykładach zrealizowanych utworów, zagadnienia związane z poszukiwaniem rozwiązań projektowych, oraz zostanie przybliżona przyjęta metodologia.

wizualizacja danych, interfejs graficzny, projektowanie graficzne, edukacja w zakresie projektowania
Scroll to Top
Skip to content