Świadomość pracodawców na temat profilu absolwenta architektury informacji

Julia Hladiy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Celem referatu jest omówienie problematyki znajomości profilu absolwenta architektury informacji wśród przedstawicieli dużych firm działających na polskim rynku. Wśród pracodawców przeprowadzono ankiety, dzięki którym możliwe było stwierdzenie poziomu ich świadomości na temat natury architektury informacji i jej potencjalnego zastosowania w biznesie. Wnioski z powyższych badań zostały zestawione z opinią nauczycieli akademickich na temat możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku architektura informacji oraz z refleksjami studentów tego kierunku w związku z nadziejami oraz obawami dotyczącymi pracy po studiach.

absolwent, studia, praca, biznes, perspektywy, świadomość pracodawców, architektura informacji
Scroll to Top
Skip to content