Własność intelektualna w komunikacji cyfrowej a kształcenie architektów informacji

Michał Rogoż, Iwona Pietrzkiewicz

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Przygotowanie absolwentów architektury informacji, których kompetencje zawodowe w oczywisty sposób wiążą się z przetwarzaniem informacji, przede wszystkim w środowisku cyfrowym, wymaga wyposażenia ich w odpowiednią wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ochrony własności intelektualnej. Istotne wydaje się pytanie czy wystarczające kompetencje studenci AI mogą uzyskać realizując jedynie podstawowy kurs: ochrona własności intelektualnej, obowiązujący na wszystkich kierunkach studiów I stopnia w naszym kraju, czy też potrzebne/wskazane jest wprowadzenie dodatkowego przedmiotu specjalistycznego uwzględniającego specyfikę tego zawodu oraz dynamiczny rozwój nowych technologii stale generujący nowe wyzwania w tym obszarze.

architektura informacji, kształcenie, ochrona własności intelektualnej, przygotowanie do zawodu
Scroll to Top
Skip to content