Eyetracking, jako metoda badania użyteczności portali e-learningowych

Adam Szalach

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie użyteczności technologii cyfrowych, w szczególności eyetrackingu, w analizie architektury informacji na platformach e-laerningowych. Zwrócić należy uwagę na fakt, iż w dobie wszechobecnej informatyzacji zauważalna jest nieustająca ekspansja oraz rozwój rynku usług informatycznych. Nowe narzędzia oraz technologie dostępne na rynku wpływają oraz znacząco zmieniają oblicze dotychczas pojmowanej edukacji, która ze swojego pierwotnego kształtu ewoluuje w nowe formy. Efektem tego zjawiska jest wymóg stosowania coraz to nowszych pomocy dydaktycznych, a co za tym idzie, odpowiedniego przygotowania dzieci i młodzieży do umiejętnego wykorzystania dostępnych technologii. Charakterystycznym przykładem tego typu pomocy jest e-learning, który obecnie stanowi wsparcie w procesie edukacji zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. W artykule zaprezentowane zostaną wyniki pilotażowych badań, polegających na analizie wybranych platform edukacyjnych przy wykorzystaniu metody śledzenia ruchów gałek ocznych. Celem badania było sprawdzenie w jaki sposób oraz w jakim czasie uczestnicy potrafili odnaleźć i przeanalizować relewantne informacje na portalach e-learningowych w zależności od ich architektury i czytelności. Analiza wyników badania oraz zgormadzonych danych, pozwoliła na wytypowanie słabych i mocnych stron w strukturze informacji zawartej na platformach e-learningowych, których poprawa w znaczący sposób może przyczynić się do wzrostu jakości i użyteczności narzędzi kształcenia na odległość. Wyniki badań wskazują na problem czytelności dużych zbirów informacji oraz złożoność nawigacyjną.

e-learning, eyetracking, użyteczność, edukacja, architektura informacji
Scroll to Top
Skip to content