Koncepcja postrzegania architektury informacji w projekcie kierunku Informatologia z biznesowym językiem angielskim w Uniwersytecie Łódzkim

Mariola Antczak, Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka

Uniwersytet Łódzki

Celem autorów referatu jest omówienie treści związanych z architekturą informacji jako specjalizacją oraz wybranych zagadnień ulokowanych w treściach programowych poszczególnych przedmiotów zaplanowanych do realizacji na nowym kierunku studiów w Uniwersytecie Łódzkim Informatologia z biznesowym językiem angielskim. Uzupełnieniem wystąpienia będzie krótka relacja z konsultacji ze środowiskiem łódzkiego biznesu (firma Ericsson i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości) na temat nowego kierunku studiów i planowanych efektów kształcenia oraz sprawozdanie z przeprowadzonej wśród studentów I i II roku studiów licencjackich na kierunku Informacja w środowisku cyfrowym ankiety dotyczącej nowej oferty dydaktycznej na poziomie magisterskim

architektura informacji, studia magisterskie, informatologia
Scroll to Top
Skip to content